Refund policy

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten

  1. Redenen die noodzakelijk zijn wil je in aanmerking komen voor je herroepingsrecht. Een product bevat een schimmel en is niet meer eetbaar. Het product is bedorven bij aankomst of als er kurk (TCA) in de wijn zit. Is een van deze drie redenen niet het geval komt u niet in aanmerking van uw herroepingsrecht.

  2. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 5 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een email met foto's als bewijs of ons telefonisch benaderen. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 5 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

  3. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.